Start
Svämgödselvagn
Spridarvagn
Sugtrycksvagn
Slangspridare
Inmyllningsaggr.
Pumpblandare
Svämgödselblandare

AGROMAT Sweden AB

Gottåkrav. 14 B
 SE-236 41 HÖLLVIKEN

 Tel.: Göran Ohlsson
  1)  070- 600 48 00
2)  040- 45 03 20
FAX: 040- 45 05 20
E-mail:
 agromat@telia.com

 

© AGROMAT Sweden AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textruta:

 

 

 

VEPI produkterna är utvecklade för en effektiv behandling samt transport av svämgödsel.

Till VEPI produktfamiljen hör diverse vagnar samt utrustning som behövs vid behandling samt transport av svämgödsel.


Följ länkarna till vänster i länkfältet.