Start
Uppåt

AGROMAT Sweden AB

Gottåkrav. 14 B
 SE-236 41 HÖLLVIKEN

 Tel.: Göran Ohlsson
  1)  070- 600 48 00
2)  040- 45 03 20
FAX: 040- 45 05 20
E-mail:
 agromat@telia.com

 

© AGROMAT Sweden AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmyllningsaggregaten finns med 4-10 billar och en arbetsbredd på 2-5 meter. 18 tums skivbillar försedda med utlösningsanordning gör ett snitt i jorden för den smala gödselbillen. Inmyllningsaggregatet kan kopplas till alla VEPI-svämgödselvagnar.

Inmyllningsaggregatets dragmotstånd är litet, endast 7-12 kW/inmyllningsbill. Aggregatets billar kan röra sig både i sid- och i höjdled och ger därmed en god följsamhet i svängar och på ojämn mark.

Textruta: