Start
Allmän info
Agromatic 740
Agromatic 750
Agromatic 760
Redskap

AGROMAT Sweden AB

Gottåkrav. 14 B
 SE-236 41 HÖLLVIKEN

 Tel.: Göran Ohlsson
  1)  070- 600 48 00
2)  040- 45 03 20
FAX: 040- 45 05 20
E-mail:
 agromat@telia.com

 

© AGROMAT Sweden AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ process: Minilastare
 

Textruta: Redskap
Tack vare ett brett sortiment av redskap kan Agromatic användas för många ändamål. Lastarna kan ersätta flera andra maskiners arbete och utföra många sysslor som annars görs för hand. 
 
Textruta:  
Agromatic 760 
(midjestyrd modell) 
 
Textruta:  
Agromatic 740 
(glidstyrd modell)
Textruta:  
Agromatic 750 
 (fyrhjulsstyrd modell) 
Textruta: Efter några år på marknaden har Agromatic minilastare blivit en populär maskin på bl.a. lantgårdar, djurfarmer, byggnadsplatser, fastigheter och trädgårdar. 

Agromatic finns i tre olika modeller:
Textruta: