Start
Uppåt

AGROMAT Sweden AB

Gottåkrav. 14 B
 SE-236 41 HÖLLVIKEN

 Tel.: Göran Ohlsson
  1)  070- 600 48 00
2)  040- 45 03 20
FAX: 040- 45 05 20
E-mail:
 agromat@telia.com

 

© AGROMAT Sweden AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandaren monteras i traktorns lyftdon och får sin drivkraft via kraftöverföringsaxeln. Tack vare det ledade toppstångsfästet kan blandaren sänkas i sned blandningsställning från behållarkanten utan att föraren behöver lämna traktorhytten.
TRAKTORDRIVNA SVÄMGÖDSELPUMPBLANDARE

Svämgödselblandaren monteras i traktorns lyftdon och får sin drivkraft via kraftöverföringsaxeln. Tack vare det ledade toppstångsfästet kan blandaren sänkas i sned blandnngsställning från behållarkanten utan att föraren behöver lämna traktorhytten.

Samtliga modeller har en pumpeffekt på 6000 l/min och en blandningseffekt på 8000-10000 l/min. Blandarmunstycket kan vändas i sidled cd 300° och i höjdled 60°, vilket möjliggör en effektiv och snabb blandning även om behållaren är stor.

Modell TV25
Pumpdjup 1,7-2,5 m
Lyfthöjd 25 m
Modell TV30
Pumpdjup 2,2-3,0 m
Lyfthöjd 25 m
Modell TV35
Pumpdjup 2,7-3,5 m
Lyfthöjd 25 m
Modell TV40
Pumpdjup 3,2-4,0 m
Lyfthöjd 25 m
   
ELDRIVEN SVÄMGÖDSELPUMPBLANDARE

Den eldrivna modellen är försedd med en stabil lyftögla och behändig avstängare. Pumpen kan inställas antingen för blandning eller för pumpning.

Modell V7530  
Pumpdjup 3,0 m
Lyfthöjd 12 m
Pumpeffekt max 2500 l/min
Blandningseffekt max 3500 l/min
Effektbehov 7,5 kW

Textruta: