Start
Uppåt

AGROMAT Sweden AB

Gottåkrav. 14 B
 SE-236 41 HÖLLVIKEN

 Tel.: Göran Ohlsson
  1)  070- 600 48 00
2)  040- 45 03 20
FAX: 040- 45 05 20
E-mail:
 agromat@telia.com

 

© AGROMAT Sweden AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slangspridarsystemet är vid sidan av inmyllning det bästa spridningssättet med tanke på miljöaspekter och näringsupptag. Svämgödsel kan spridas i växande gröda, vilket innebär ett optimalt utnyttjande av näringen. Spridarrampens höjd kan inställas enligt växtlighet. Spridarslangarna, som är monterade vid rampen, styr gödseln till växternas rötter.

Slangspridaren är mycket funktionssäker eftersom centrumstycket är försett med en snittande halmkross.

Slangspridarutrustningen kan monteras till alla VEPI-modeller.

Bilden visar en slangspridare monterat på en VEPI tank. Vagnen är extrautrustad.
Typ 4232/12
Bredd 12 m
Slangstorlek 38 mm
Antal slangar 40 st
Bommar förzinkade
Typ 4232/16
Bredd 16 m
Slangstorlek 38 mm
Antal slangar 52 st
Bommar förzinkade
Svämgödseln kan spridas i växande gröda, vilket innebär ett optimalt utnyttjande av näringen.

Spridarrampen är mycket funktionssäker eftersom centrumtrycket är försett med en snittande halmkross.

Textruta: