Start
Uppåt

AGROMAT Sweden AB

Gottåkrav. 14 B
 SE-236 41 HÖLLVIKEN

 Tel.: Göran Ohlsson
  1)  070- 600 48 00
2)  040- 45 03 20
FAX: 040- 45 05 20
E-mail:
 agromat@telia.com

 

© AGROMAT Sweden AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behållarens mantel och gavel är tillverkade av inhemsk 5 mm tjock stålplåt. Till basutrustningen hör bl.a. centrifugalpump, blandaraxel, påfyllningslucka, tömningsrör och spridartallrik.

Centrifugalpumpen garanterar en jämn och effektiv spridning från början till slut samtidigt som blandarspiralen blandar slammet i behållaren. Ifall blandning inte behövs kan centrifugalpumpen utrustat med hydraulisk motor.

Det finns en omfattande extrautrustning till VEPI-spridarvagnarna och möjligheterna att välja utrustning enligt individuella behov är utmärkt. Exempel på extrautrustning är en kombination av bottenpåfyllnings-skumrör, hydraulisk avstängningsventil för utloppsröret och hydrauliskt manövrerbart lock till påfyllningsluckan.

Berätta för försäljaren vilka egenskaper som krävs av svämgödselvagnen, så kan han beställa nödvändig extrautrustning till din VEPI-vagn.

 

 

 

Spridarvagn med extrautrustning.

TEKNISKA DATA
Volym/liter 6100 7600 8600 10600 11300 12300 13500 14800
Behållarlängd / mm 4500 4000 4500 5000 5500 5000 5500 6000
Total längd / mm 6000 5500 6000 6500 7000 6500 7000 7500
Pumptyp Vinghjulspump
Totalbredd Beroende på axel- och däckutrustning 2,4-3,5 m
Tomvikt* kg 2000 2200 2400 3000 3100 3300 3400 3700
  *) Axel och däcksutrustning enligt beställning, som bör beaktas i vagnens vikt. Tekniska data utan förbindelse.
DATA OM SPRIDARVAGNENS BEHÅLLARE
Volym/liter
 
Behållarlängd/mm Diametern på behållaren/mm Total längd/mm
4 000 3 000 1 340  4 500
5 400 4 000 1 340  5 500
6 100 4 500 1 340  6 000
7 600 4 000 1 600 5 500
8 600 4 500 1 600 6 000
9 600 5 000 1 600 6 500
10 600 5 500 1 600 7 000
11 000 4 500 1 800 6 000
12 300 5 000 1 800 6 500
13 500 5 500 1 800 7 000
14 800 6 000 1 800 7 500
16 100 6 500 1 800 8 000
17 300 7 000 1 800 8 500
18 600 7 500 1 800 9 000
19 900 8 000 1 800 9 500
Samtliga däcktyper finns förtecknade på svämgödselvagnar sidan. Bredden, höjden och vikten på Er Spridarvagn beror på vilken typ av däck ni väljer till er vagn.
DÄCKALTERNATIV
Däckalternativ, från vilka Ni kan välja de som passar bäst Er användning och storleken på er vagn. Lista över däckalternativen finns få svämgödselvagnar sidan.
 
BASUTRUSTNING
Basutrustningen till varje VEPI-svämgödselvagn omfattar bl.a. kontrollglas i behållarens framgavel, spridarrör och -tallrik, bakre strålkastare, triangel för långsamt fordon samt nya Nokia däck. Vagnen utrustas även med konturlykor om totalbredden överstiger 2,6 meter.
EXTRAUTRUSTNING Trumbromsar för två däck
  Hisskoppling för kopplingen av sugtryckslangen
  Stänkskärmar, 2 ax. Vagn
  Nivåglas 3”
  Nivåglas med glasrör 2,5”
  Spridarplåt i mindre än 8000 liter i vagnar som är över 8000 liter är spridarplåtarna standard
  Fyllning / manlucka 570mm
  Hydraulisk stängventil för spridaren, inklusive slangar
  Nedre påfyll med mekanisk ventil
  Returrör i samband med nedre påfyll. Ifall du inte är säker på från vilken sida man fyller på vagnen, kan du beställa nedre påfyllningsröret även till andra sidan, vart stängningsventilen kan flyttas. Returröret är lätt att flytta från sida till sida tack vare flänsen och den med skruvar fast satta nedre fästjärnet.
  Trevägs ventilen underlättar ransoneringen av svämgödslet, och möjliggör blandningen av svämgödslet under förflyttningen.
  Hydraulcylinder för trevägs ventil, manlucka eller påfyllningslucka.
  fjäderbelastad dragstång
  VEPI-nedmyllar adapter
  VEPI-slangspridar adapter
  Tömnings ventil under pumpen
  VEPI-slangspridare
VEPI-inmyllningsaggregat
  Tack vare vårt flexibla fabriksbeställningssystem och den omfattande extrautrustningen kan du vara säker på att få en VEPI-vagn som exakt motsvarar dina behov. Konsultera din försäljare.
  Berätta för er försäljare vilka egenskaper som krävs av svämgödselvagnen, så kan han beställa nödvändig extrautrustning till din VEPI-vagn. I listan nedan finns de extrautrustningar som behövs oftast, men tack vare fabriksbeställningssystemet kan vi montera på er vagn sådan utrustning som motsvarar era behov.

Textruta: