Start

AGROMAT Sweden AB

Gottåkrav. 14 B
 SE-236 41 HÖLLVIKEN

 Tel.: Göran Ohlsson
  1)  070- 600 48 00
2)  040- 45 03 20
FAX: 040- 45 05 20
E-mail:
 agromat@telia.com

 

© AGROMAT Sweden AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textruta:

Textruta: Villa , lantbruk, Industri eller Institution
Vi analyserar behovet, gör investeringskalkyl, installerar och utför service. För mer information kontakta oss.
 
Textruta: Lösningar för alla behov!
 
 
Textruta: Multistoker Industri
50-600 kw
Textruta: Våra speciellt utvecklade brännarhuvuden, säkerställer 100% förbränning. Förbränningstemperaturen uppnår ca 1200ºC, vilket säkrar ett högutnyttjande - det vill säga god ekonomi. I förhållande till olja är besparingen ca  60-65%. Vid en förbrukning på 2500-3500 liter olja  förräntar sig systemet på 3-4 år.
Textruta: Multimini
12 kw
 
Textruta: All-Rounder
16-600 kw