Start
Minilastare
Gödselvagnar
Köttkvarnar
Värmepannor
Foderråvaror
Kontakta oss

AGROMAT Sweden AB

Gottåkrav. 14 B
 SE-236 41 HÖLLVIKEN

 Tel.: Göran Ohlsson
  1)  070- 600 48 00
2)  040- 45 03 20
FAX: 040- 45 05 20
E-mail:
 agromat@telia.com

 

© AGROMAT Sweden AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textruta: Vi hjälper dig hitta de rätta lösningarna...
Oavsett om det handlar om att finna ett effektivt värmesytem eller att investera i maskiner så har vi mycket intressanta och kostnadseffektiva produkter.  Våra produkter, service och reservdelsförsörjning borgar för hög säkerhet och trygghet i kombination med låga livstidskostnader.

VEPI produkterna är ut- vecklade för en effektiv behandling samt transport av svämgödsel.

Till VEPI produktfamiljen hör diverse vagnar samt utrustning som behövs vid behandling samt transport av svämgödsel.


    

Finsk hög kvalitet och till rejält fördelaktiga priser. 
Gödselvagnar


    
    Spridarvagn
med extrautrustning.
 


            

            Vepi sugtrycksvagn är mångsidigt
            utrustad. Påfyllning och tömning sker med egen kompressor.

 

Textruta: VEPI produkterna är ut- vecklade för en effektiv behandling samt transport av svämgödsel.

Till VEPI produktfamiljen hör diverse vagnar samt utrustning som behövs vid behandling samt transport av svämgödsel.


     

Finsk hög kvalitet och till rejält fördelaktiga priser.  


     
    Spridarvagn med extrautrustning.
 


 


            

            Vepi sugtrycksvagn är mångsidigt 
            utrustad. Påfyllning och tömning sker med egen kompressor.
 

 

 

 

 
Våra minilastare används framgångsrikt över hela världen.
  

 

Textruta:  

 

 

Textruta: Våra effektiva pannor kan leverera från villapanna på 16kw till  industrianläggning om 600 kw.          

 

Textruta: Fordonsburet våginstrument och lastcell. TITAN-våginstrument är applicerbart till olika ADB-uppsamlingssystem.
 
Textruta: KVARN 
TITAN-kvarnar är för farmare som vill tillverka fodret själva. 
Textruta: TITAN-produktfamiljen baserar sig på utvecklingen och framställningen av apparater och maskiner för slakterier och foderkök.
Till TITAN-produktfamiljen hör monterbara tankar med våg- och portioneringsautomatik samt olika krossar, kvarnar, blandare och transportörer.
  
Finsk kvalitet - när den är som bäst.


 
Textruta: Agromatic 744
Textruta: Förutom högkvalitativa maskiner för djurnäringen säljer  Agromat också Agromatic-minilastare som efter drygt fem år på marknaden blivit en mycket populär produkt, bl.a. inom jordbruks- och entreprenadbranschen. 
Textruta:  
                    Minilastare